Darowizny rzeczowe

Jako osoby zaangażowane w proces edukacji naszych dzieci, doskonale zdajemy sobie sprawę że placówki oświatowe bardzo często zmagają się z niedofinansowaniem swojej działalności. Dzięki Wam możemy zapewnić uczniom nowe pomoce naukowe, bardziej atrakcyjne nagrody w konkursach szkolnych lub po prostu nowe okna w salach lekcyjnych.

Jeśli chcesz przekazać dary rzeczowe, skontaktuj się z sami pod adresem info@fundacjapewnylad.pl