ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Zebrane środki 5%

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą, na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, jak trudno znaleźć dziś dobrego pracownika. Konsumpcyjny świat sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej i wyraźniej  manifestują swoje potrzeby i oczekiwania, jednocześnie coraz mniej angażując się w powierzone im zadania.

Jeśli jesteś Pracownikiem, na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, jak trudno znaleźć dziś dobrego Pracodawcę. Szybkie tempo życia, oczekiwanie jak najlepszych wyników w jak najkrótszym czasie, bez zwraania uwagi na Twoje potrzeby, umiejętności i pomysły, potrafi bardzo szybko podciąć skrzydła.

Razem, możemy to zmienić!

Dlaczego warto wesprzeć ten projekt?

Nasze warsztaty mają na celu jak najlepiej przygotować młodego człowieka do wejścia na ścieżkę zawodową, aby był świadomy swoich mocnych i słabych stron, aby stał się ważnym ogniwem zespołu.

Inne nasze akcje

Szkoła Wyspa JP2

Nowe miejsce - Nowe możliwości

Chcemy się rozwijać i pomagać młodym ludziom. Potrzebujemy jednak nowego większego budynku.

Stypendium dla ucznia

Dajmy szansę na dobrą edukację i rozwój osobisty.