Patronat Fundacji

Fundacja Pewny Ląd udziela patronatu inicjatywom, które realizowane są w celu wspierania rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania, a także na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować drogą mailową. Informację o objęciu albo odmowie objęcia patronatem Fundacji prześlemy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej w ciągu 30 dni.