List dyrektora szkoły Wyspa JP2

„Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Pierwszą utworzoną placówką było Gimnazjum Wyspa JP2. Powstało ono jako dobra alternatywa dla młodego człowieka w tym trudnym dla niego etapie rozwoju i poszukiwania siebie. W wielu publicznych szkołach, dochodziło wtedy do aktów agresji, a młodzież gimnazjalna zaczęła być postrzegana jako najgorsza i najtrudniejsza, często spisywana na straty. Postanowiliśmy utworzyć miejsce, które nie będzie tylko „poczekalnią” w drodze do szkoły średniej, ale również miejscem, gdzie młody człowiek będzie mógł się w pełni rozwijać i kształtować swoje człowieczeństwo. Miejsce, gdzie nie będzie anonimowy, schowany za plecami grupy, ale jednostką świadomą swoich mocnych i słabych stron, która we współpracy z innymi stanowi mocny i zgrany zespół tworzący piękne dzieła. Udało nam się stworzyć wspaniałe miejsce dla młodych ludzi, udało nam się stworzyć markę, która przyciągała coraz więcej chętnych uczniów i rodziców, którzy Wyspę JP2 postrzegali jako ogromną szansę dla swoich dzieci, zarówno pod względem naukowym jako i rozwoju osobistego i duchowego.

W wyniku wprowadzonej w 2017 roku reformy oświaty, gdy stało się jasne, że są to ostatnie lata funkcjonowania szkół gimnazjalnych, stanęliśmy przed trudnym wyborem co do dalszych losów społeczności Wyspa JP2. Wspólnie podjęliśmy decyzję o kontynuacji edukacji naszych uczniów jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wyspa JP2, a dwa lata później utworzyliśmy również Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. Odkrywamy nowy, szerszy i jeszcze bardziej fascynujący etap współtowarzyszenia naszym uczniom od 1 klasy podstawowej, aż do matury. Każdego dnia możemy obserwować tę piękną drogę ku rozwojowi naszych małych i coraz starszych podopiecznych. Jesteśmy bardzo dumni z ich sukcesów na polu naukowym i postępów jakie czynią w rozwoju osobistym i społecznym.

Nowy etap działania Wyspy JP2  postrzegamy jako niezwykłą i piękną przygodę, której możemy doświadczać każdego dnia z naszymi wspaniałymi uczniami, ich rodzicami oraz kreatywną i niezwykle zaangażowaną kadrą nauczycieli. Przygodę, która jest wielką szansą rozwoju, ale i trudnościami związanymi ze zbyt małym budynkiem, który początkowo miał pomieścić tylko uczniów gimnazjum, co nie stanowiło na tamtym etapie żadnych trudności. Od początku utworzenia liceum poszukujemy nieustannie nowego budynku dla Szkoły Podstawowej, aby zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Obecnie stajemy przed wyzwaniem zakupu nowego budynku. Naszym marzeniem jest utworzenie miejsca, gdzie będą mogły odbywać się warsztaty i zajęcia pozalekcyjne zarówno dla naszych uczniów, jak i społeczności pozaszkolnej. Chcemy wciąż rozwijać dobre środowisko, gdzie młodzi ludzie będą poszukiwać siebie i rozwijać swoje pasje.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Fundacji Pewny Ląd, a za jej pośrednictwem do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, które pomogłoby urealnić nasze marzenia i zaspokoić bardzo ważne, bieżące potrzeby naszych uczniów.”

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Wyspa JP2 i Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego Wyspa JP2 

Tomasz Cichocki